Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 17-3-2012 (Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382)

Το «κίνημα της πατάτας» που ξεκίνησε η Εθελοντική Ομάδα Δράσης Πιερίας, με πρώτη δημόσια παρέμβαση στις 25 Φεβ 2012, πέτυχε και απέδειξε ότι είναι δυνατόν να κλείσει το «άνοιγμα της ψαλίδας» μεταξύ των τιμών παραγωγού από τις τιμές καταναλωτή. Τώρα πλέον πρέπει να σταθεροποιηθεί και να οργανωθεί μεταξύ συνεταιρισμών αγροτών-παραγωγών και συνεταιρισμών καταναλωτών-αστών.

Η Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία- ΠΡΩ. Σ. Κ. ΑΛ. Ο. έκανε την πρώτη δημόσια παρουσίαση στις 27 Ιουνίου 2011 στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκης (Εθν. Αμύνης & Α.Σβώλου) στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός «ΒΙΟΣ-COOP» ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (http://prwskalo.blogspot.com/) με πρώτο αντικείμενο τη δημιουργία ενός συνεταιριστικού Super Market στη Θεσσαλονίκη. Η συνάντηση των πρώτων 100 ιδρυτικών μελών του Κο. Κα. Συν. «ΒΙΟΣ-COOP» πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιαν 2012 στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. Στη συνάντηση έγιναν εισηγήσεις από εκπροσώπους της ομάδας πρωτοβουλίας του συνεταιρισμού, της ΠΡΩΣΚΑΛΟ και της «Ελληνικής Διατροφής Coop» (συνεταιριστική εταιρεία εφοδιασμού προϊόντων, που συγκρότησαν αγροτικοί συνεταιρισμοί απ’ όλη την Ελλάδα).

Η συνεργασία του συνεταιρισμού της Θεσσαλονίκης με την «Ελληνική Διατροφή» αφορά την προώθηση προϊόντων που παράγονται από τους συμμετέχοντες αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις μικρές παραγωγικές μονάδες, αλλά και άλλων συνεταιρισμών και μεμονωμένων παραγωγών που θέλουν να βάλουν τα προϊόντα τους στα ράφια του κοινωνικού καταναλωτικού συνεταιριστικού Super Market.

Τα προϊόντα αυτά είναι σαφώς υψηλότερα σε επίπεδο ποιότητας, και χαμηλότερα σε επίπεδο τιμών. Οι χαμηλότερες τιμές των προϊόντων αυτών βασίζονται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν χονδρέμποροι & μεσάζοντες στη συνεργασία με τις πρωτογενείς, κυρίως συνεταιριστικές, παραγωγικές μονάδες, καθώς βασικό κριτήριο είναι η ποιότητα του προσφερόμενου προϊόντος να είναι ανάλογη της τιμής του. Η συνεχής πτώση των εισοδημάτων σε συνδυασμό με τη συνεχή άνοδο των τιμών βασικών προϊόντων και με την αμφιβολία για την ποιότητά τους όλο και να μεγαλώνει (ένεκα ασύδοτης κερδοσκοπίας), καθιστά το εγχείρημα αυτό εξαιρετικά αναγκαίο, επίκαιρο και πρώτης προτεραιότητας.

Μετά από αυτήν τη συνάντηση των πρώτων 100 μελών, στόχος του συνεταιρισμού είναι να φθάσει τον αριθμό των 1.000 μελών, ώστε να ανοίξει σύντομα το πρώτο συνεταιριστικό Super Market στη Θεσσαλονίκη. Στις 13 Μαρ 2012, στην ΕΔΟΘ, έγινε η δεύτερη δημόσια παρουσίαση του Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού «ΒΙΟΣ-COOP», με στόχο να διαυεθούν οι 1000 περίπου μερίδες των 150 € η κάθε μία και να ανοίξει το πρώτο συνεταιριστικό παντοπωλείο.

Στα βασικά χαρακτηριστικά του Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού «ΒΙΟΣ-COOP», όπως ανέφερε ο κ. Κ. Νικολάου (από την Συντονιστική Επιτροπή) είναι ο Συνεταιρισμός να ασκεί δραστηριότητες με βάση τις αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της άμεσης δημοκρατίας. Είναι προσανατολισμένος στην προμήθεια τοπικών και εγχώριων, κατά προτίμηση, προϊόντων και υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και χαμηλής τιμής, προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της αντίστοιχης παραγωγής, ταυτόχρονα με την κάλυψη των αναγκών των μελών του σε αγαθά και υπηρεσίες με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η δομή και η λειτουργία του Συνεταιρισμού εφαρμόζουν την συνεργατική-συνεταιριστική δημοκρατική αρχή «ένα πρόσωπο-μια ψήφος», που σημαίνει ότι κάθε μέλος του Συνεταιρισμού έχει δικαίωμα συμμετοχής στις Γεν. Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας ψήφου ανεξάρτητα από τις συνεταιριστικές μερίδες που κατέχει.

Η πρώτη Ιδρυτική Συνέλευση του Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού «ΒΙΟΣ-COOP» προγραμματίζεται να γίνει στις 27 Μαρ 2012 στην Θεσσαλονίκη.

Στην προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΒΙΟΣ-COOP μετέχουν και δίνουν όσες πληροφορίες χρειάζεται οι: Λ. Αγγέλου ([email protected], 6977277120), Α. Καραγεωργίου ([email protected], 69453963220), Γ. Μαυρίδου ([email protected], 6977341169), Δ. Μιχαηλίδης ([email protected], 6998282382), Γ. Μπλιώνης ([email protected], 6944869772), Κ. Νικολάου ([email protected], 6944680436), Σ. Παπαϊωάννου ([email protected], 6977807881), Σ. Τζάκρης ([email protected], 6974656023) & Δ. Φραγγίδου ([email protected], 6934638656).

……. για το πλήρες κείμενο απευθυνθείτε στον κ. Μιχαηλίδη ………

Πάντως εκτιμώντας ότι τα διάφορα «πάρκινγκ» δεν αποτελούν χώρο εμπορικών συναλλαγών εκτιμάται ότι οι τοπικές αυτοδιοικήσεις πρέπει να διαθέσουν στεγασμένους χώρους για την δημιουργία ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, όπου μόνο οι αγρότες-παραγωγοί θα μπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα τους απ’ ευθείας στους καταναλωτές-αστούς. Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ έχει από το 2010 επισημάνει την ανάγκη να λειτουργήσουν και στην Ελλάδα Αγροτικές Αγορές (Farmers Market) όπως σε όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο.

……. για το πλήρες κείμενο απευθυνθείτε στον κ. Μιχαηλίδη ………