Γραμματεία : +30 2313073004

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρόκειται για προϊόντα τα οποία παράγονται σύμφωνα με συγκεκριμένες- αυστηρές προδιαγραφές που ορίζονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία!α που διέπει την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία βιολογικών προϊόντων. Παράγονται χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων, ορμονών και φυτοφαρμάκων. Η τήρηση των προδιαγραφών αυτών, ελέγχεται από εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων οι οποίοι επιφορτίζονται με το έργο […]

Ιάκωβου Παυλάκη 14 Νεάπολη Θεσσαλονίκης