Έρευνα αγοράς

  • 95% Θεωρεί απαραίτητη τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς
  • 87% Ψωνίζει στη λαϊκή αγορά
  • 79% Πιστεύει ότι υπερέχουν σε ποιότητα, φρεσκάδα, ποικιλία, ποσότητα
  • 64% Εμπιστεύεται τους ίδιους παραγωγούς
  • 65% Εμπιστεύεται την λαϊκή στην έρευνα τιμών

Πρότυπες Αγορές Βιοκαλλιεργητών

Μόνο παραγωγοί πιστοποιημένων Βιολογικών Προϊόντων

Κατευθείαν από τον παραγωγό… φυσικά!!!