6η Επιστημονική Συνάντηση για τις Τοπικές και Γηγενείς Ποικιλίες

Η 6η Επιστημονική Συνάντηση για τις Τοπικές και Γηγενείς Ποικιλίες, θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εντός της Πανεπιστημιούπολης (ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ) την 31η Μαΐου – 1η Ιουνίου 2022. Στο πρόγραμμά της περιλαμβάνονται ομιλίες και συζητήσεις από εξαιρετικούς και ιδιαίτερα σημαντικούς προσκεκλημένους ομιλητές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στα αντικείμενα μελέτης,
διάσωσης και διαχείρισης φυτογενετικών πόρων.
Στη Συνάντηση θα αναδειχθούν θέματα όπως η διατήρηση των τοπικών και γηγενών ποικιλιών στον αγρό, η μελέτη των φυτικών γενετικών πόρων, ο ρόλος τους στην κλιματική αλλαγή και η σημασία τους για την επισιτιστική ασφάλεια, η ιστορία τους καθώς και θέματα που αφορούν στην οικονομική αξία των ποικιλιών στην πρωτογενή παραγωγή και τον αγροδιατροφικό τομέα. Επιπλέον, στη δεύτερη ημέρα της Συνάντησης στην οποία θα συμμετέχουν ομιλητές από το εξωτερικό θα παρουσιαστούν παραδείγματα διατήρησης και αξιοποίησης των φυτικών γενετικών πόρων στην Ευρώπη, ζητήματα νομοθεσίας αλλά και πολιτικές έρευνας και καινοτομίας εντός της ΕΕ, θέματα γύρω από την ιστορία και
αρχαιολογία των ποικιλιών ενώ θα αναλυθεί ο ρόλος των Τραπεζών Γενετικού Υλικού στη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας των γηγενών και τοπικών ποικιλιών.
Στο τέλος κάθε ημέρας θα διοργανωθεί συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που θα δώσει την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να αλληλοεπιδράσουν εκπρόσωποι καλλιεργητών, επιχειρηματίες του πρωτογενούς τομέα, ερευνητές, εκπρόσωποι κρατικών φορέων και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ).
Κατά την πρώτη ημέρα οι εργασίες Συνάντησης θα διεξαχθούν στην ελληνική γλώσσα ενώ κατά τη δεύτερη ημέρα θα διεξαχθούν στην αγγλική με μετάφραση στα ελληνικά. Η εκδήλωση θα είναι υβριδική και θα γίνει τόσο δια ζώσης όσο και με ταυτόχρονη μετάδοση στο διαδίκτυο ενώ θα χορηγείται και βεβαίωση παρακολούθησης. Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη και ανοιχτή στο κοινό, τηρουμένων των απαραίτητων μέτρων για την επιδημία του κορονοϊού.

Για περισσότερες πληροφορίες ώστε να δείτε το Πρόγραμμα αλλά και να δηλώσετε συμμετοχή ακολουθείστε το σύνδεσμο: http://landraces6meet.web.auth.gr/index.php/el/2022-03-11-08-17-51/register

Διοργανωτές:
Κοσμητεία Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γεωπονίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Συνδιοργάνωση:
Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών
Πόρων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ)
Ένωση Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας
Εργαστήριο Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευνας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης Ε.Δ.Α.Ε.
Plant Cult ERC

Υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης (ΥΜΑΘ)
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)