Νέα μέτρα

Οι αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων Θεσσαλονίκης λειτουργούν κανονικά, τηρώντας τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για τους καταναλωτές και τους παραγωγούς.