1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, Παρανέστι Δράμας 22-24/11/2015

Η Ένωση Αγροτών Bιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας σας ενημερώνει ότι διοργανώνει το 1ο Πανελλήνιο συνέδριο βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στο Παρανέστι Δράμας, στις 22-24/11/2015.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Συνέδριο.