Έκθεση Βιολογικών προϊόντων στην Τριανδρία

Σας προσκαλούμε στην “Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων”, στα πλαίσια της  Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης “Δώσε Φως και Ελπίδα”, Κυριακή, 7/12/2014, στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΑΦΙΣΑ