Κοινά αγαθά

Videos από την 1η παγκόσμια συνάντηση για τα κοινά αγαθά στη γη του Πελίτι

  • Συνέντευξη με την Dr. Vandana Shiva από την οργάνωση Navdanya

 

  • Συνέντευξη με τη Jodi Koberinski από το δίκτυο «beyond pesticides»