Έλεγχοι ΕΑΒΒΕ


Στα πλαίσια της συνεχούς μέριμνας για την ασφάλεια των προϊόντων που έρχονται στις αγορές που συντονίζει η Ένωση Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας, έγιναν δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε βερίκοκα και ντομάτες. Κανένα από τα δείγματα δεν είχε πρόβλημα υπολειμματικότητας.